Program

Program telesne vadbe pri bolnikih s cistično fibrozo je zasnovan na večih motoričnih sposobnostih: vzdržljivosti, moči, gibljivosti. Gre za izboljšanje srčno-žilnega sistema, ki je ključnega pomena za vzdržljivostno vadbo. Raziskave kažejo, da imajo bolniki s cistično fibrozo manj mišične moči in so v povprečju šibkejši kot zdravi vrstniki, zato je pomembno, da je vadba moči teh bolnikov načrtovana tako, da se enakomerno obremeni vse večje mišične skupine človekovega telesa. Poleg tega imajo bolniki s cistično fibrozo velikokrat tudi težave z zakrčenostjo mišič. Z določenimi vajami gibljivosti ali mobilnosti skušamo v uvodnem in zaključnem delu vadbe izboljšati gibljivost v kritičnih mišicah. 

Cilji izvedenega programa so usmerjeni precej široko. Glavni cilj je ponuditi bolnikov s cistično fibrozo širok nabor vaj in spoznanje z različnimi fizičnimi obremenitvami, ki se je v praksi izkazal kot koristen. Redna in pravilno usmerjena telesna vadba je namreč poleg klasičnega zdravljenja s sočasnim pravilnim izvajanjem različnih dihalnih tehnik, ena izmed pomembnih faktorjev, ki je izjemno učinkovita v izboljšanju telesnega zdravja bolnikov s cistično fibrozo. Vadba bolnikov s cistično fibrozo ni usmerjena samo v izboljšanje njihovega zdravstvenega stanja, temveč tudi na izboljšanje socialnih in psiholoških komponent. Ti bolniki se tako lažje soočajo z boleznijo in preživljajo vsakodnevne napore. 

Za bolnike s cistično fibrozo so primerne vaje za aerobno vzdržljivost in aerobno moč, ker te pripomorejo k boljšemu izkoristku pljuč. Sem sodijo vaje, pri katerih sodeluje čimveč skeletnih mišic ter vaje z lastno težo ali pripomočki z velikim številom ponovitev. 

Vadbe pri bolnikih s cistično fibrozo potekajo individualno, ker stik z bolniki med seboj lahko privede do navzkrižnih okužb in poslabšanja stanja bolezni. Vaditelj pripravi program telesne vadbe, ki upošteva individualne lastnosti bolnika s cistično fibrozo, postopnost obremenitve, akutna bolezenska stanja in povratne informacije. 

Ponavadi se vadeči ogrejejo s sobnim kolesom in dinamičnimi razteznimi vajami na mestu ali po prostoru. Za tem sledijo trije sklopi vaj po tri vaje v smislu krožnega treninga. Vaje so prilagojene posameznikom. Poudarek je na aerobni vzdržljivosti, moči in gibljivosti mišic. Na koncu sledi statično raztezanje.